Brak kwarantanny po powrocie do Polski

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22.01.2021 z kwarantanny po powrocie do Polski transportem zbiorowym zwolnione zostają: „osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.”” 🙂 Świetna wiadomość! Żródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 22 stycznia 2021 r. – https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: pandemia